Spady ve Photoshopu

Jak udělat spady v Adobe Photoshop?

Photoshop standardně neumožňuje vytvořit si přesahy dokumentu. Tzn. velikost dokumentu, kterou uvedete při vytváření souboru považuje za finální. Pokud tedy chceme vytvořit například vizitku s rozměrem 9x5cm a tiskem do kraje, je nejjednodušší vytvořit dokument 10x6 cm.

Nastavení dokumentu - vizitka

Následně do dokumentu   „vytáhneme“ vodící linky, vždy 0,5 cm od okraje. Plocha vymezená vodícími linkami ukazuje dokument po ořezu.  Všechny  objekty, které přesahují přes okraj výsledného dokumentu protáhneme až za vodící linky, ideálně až do kraje. Pokud má dokument například barevné pozadí, uděláme jej přes celou plochu.

Plocha vymezená vodícími linkami

Před exportem (ideálně do Adobe PDF) naznačíme výraznou barvu ořezové značky tak aby končily nejméně 2 mm od výsledného dokumentu a soubor vyexportujeme.

Finální dokument s ořezovými značkami