O spadech, Ai, InDD

Spady (spadávky) jsou "rezervou" při tisku a následném ořezávání.V průběhu výroby tiskovin dochází k nepřesnostem. Ty nejsou vidět u dokumentu s bílými okraji. Pokud ale tisk zasahuje do kraje, je potřeba aby grafika přesahovala tento okraj a vytvořila tak "rezervu" pro řezání. Standardně by spad (tedy grafika přesahující okraj dokumentu) měl být 3 mm. Pro tiskoviny větší než 1m doporučujeme spady 1 cm.

Ořezové značky vyznačují místo řezu, tedy finální velikost produktu. I ořezové značky musí poskytovat rezervu a proto musí být odsazeny od okraje výsledného formátu (offset) - typicky o 2mm. Vždy ale méně než šířka spadu. Jinak zbytečně zvyšujete spotřebu papíru při vyskládání na arch.

Ukázky spadů

  1. 1. ořezové značky ukazují řezání (vystřižení) dokumentu
  2. 2. i když má tisk bílé okraje, může obsahovat spady a ořezové značky
  3. 3. vizitka má ořezové značky, ale nemá spad (rezervu pro nepřesnosti při řezání)
  4. 4. velké odsazení značek způsobuje vyšší spotřebu papíru, dokument se ale použít dá
  5. 5. a 6. ořezové značky nejsou odsazeny, po ořezání mohou zbýt v rozích černé tečky

Nastavení v Adobe InDesign nebo Illustrator

Nastavení v Adobe InDesign nebo Illustrator je komplexnější. 1 - přidat ořezové značky, 2 - tloušťka čar ořezových značek, 3 - odsazení značek od kraje dokumentu, 4 - volbu zaškrtněte v případě že máte dobře přednastavený dokument, jinak zadejte šířku spadávky v poli 5 ručně na 3mm.

Ukázky spadů